O nas

Autor: 4 sty 2013


BIBLIOGRAFIA

Dr Alina Siomkajło [w:] Informator Nauki Polskiej. Tom 5: Uczeni polscy za granicą 1995 /96, Warszawa: Ośrodek                                                               Przetwarzania Informacji 1996
Siomkajło Alina [w:] Honorowa Księga Nauki Polskiej. Współcześni uczeni polskiego pochodzenia za granicą, Warszawa:                                           Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2001
Ks. Zdzisław J. Peszkowski, Monumentalne dzieło Aliny Siomkajło: Ofiarom Katynia, „Nasza Polska” 2004, nr 8; przedruki:                                                             „Nasz Dziennik” , 15 III 2004; „Niedziela”, nr 14;  „Dziennik Polski”, nr 9           
W. Dusiewicz, [o książce Katyń w pomnikach świata i jej autorce], „Rodowód” Biuletyn Informacyjny, Gdynia 2004, nr 1       
Andrzej Polniaszek, Katyń w pomnikach świata, „Tydzień Polski” 2004, nr 14
„Prawda nie dała się zgładzić”. Z dr Aliną Siomkajło, autorką książki o pomnikach katyńskich, rozmawia Michał P. Garapich,                                                                    „Dziennik Polski” 2004, nr 143
Roman Dzwonkowski SAC, [rec.: Alina Siomkajło,  KATYŃ  w pomnikach świata. Katyn Mo­numents around the World.                                                                    Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2003, 352 s.],  „Przegląd                                                                        Polonijny” [kwartalnik] R. XXX – 2004, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2004, z. 3 (113) 
Z. Baranowski, Prawda zawarta w pomnikach, „Nasz Dziennik” 22 IV 2005
Małgorzata Borczak, [rec.: Alina Siomkajło, Katyń w pomnikach świata, Warszawa 2004], „Więź” 2006, nr 10

Smak chleba i popiołu. Z laureatem tegorocznej nagrody literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, Romualdem                                                   Wernikiem, rozmawia Piotr Gulbicki, „Tydzień Polski” 2010, nr 41
Piotr GulbickiMowa świętującego sensu, „Tydzień Polski” (Londyn) 2010, nr 46
[Andrzej Bernat]: KRONIKA [Romual Wernik laureatem Nagrody Literackiej SPPzG], „Nowe Książki” 2010, nr 12

Alina Siomkajło: Jaskrawa niekonsekwencja, „Dziennik Polski”  Londyn 2011, nr 21
Andrzej Krzeczunowicz: Szanowny Panie Redaktorze, „Dziennik Polski” Londyn 2011, nr 25
Alina Siomkajło: Prezesowi Krzeczunowiczowi w odpowiedzi, „Dziennik Polski” Londyn 2011, nr 29
Alina Siomkajło: Pisarz kresowej tozsamości, „Ekspresje” R. 2010, t. I, Londyn 2011
Alina Siomkajło: Żegnając Pisarza [Romualda Wernika], „Tydzień Polski” 2011, nr 10
[Andrzej Bernat]: KRONIKA [inc.: 16 lutego zmarł w Londynie Romuald Wernik], „Nowe Książki”  2011, nr 4
Justyna Daniluk
Ekspresje pierwsze [...], „Tydzień Polski” 2 października 2011
Alina Siomkajło: Czerwone pazurki, „Dziennik Polski” Londyn 2011, nr 224
Alina Siomkajło:  Laury dla mistrza felietonu [Andrzeja Dobosza], „Nowy Czas” 2011, nr 16
Robert Małolepszy
: Ściąganie surowo wskazane [rozmowa z Krystyną Kulej] ,  ”Nowy Czas” 2011, nr 20
Katarzyna Bzowska: Błędy, przeinaczenia i przemilczenia, „Dziennik Polski” Londyn 2011, nr 237
Alina Siomkajło: Cymelium prowokacji [o wypowiedzi K. Bzowskiej], „Dziennik Polski” Londyn 2011, nr 248
Wacław Pyczek: Puls ziemi rodzimej [rec.: Zbigniew A. Skwierczyński, Krajobrazy polskie], „Ekspresje” R. 2010, t. I,
                                  Londyn 2011
Alina Siomkajło: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą, w: Zarys dziejów Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie,  
                                             ”Ekspresje” R. 2010, t. I, Londyn 2011

Alina Siomkajło: Pan Retro – wcielenie Pana Cogito [nagroda SPPzG dla Marka Baterowicza], „Nowy Czas”, 2012, nr 7
Edyta Cousens: Miraże poezji i obrazu [rec.: Elżbieta Lewandowska,  "Szczęśliwe oczy"], „Nowy Czas” 2012, nr 8
Elżbieta Lewandowska: „Głos czysty jak światło”, „Dziennik Polski” Londyn 2012, nr 234
Wojciech Ligęza: Obserwatorium [rec.: Marek Baterowicz, Canti del pianeta. Poesie scetle, traduzione e cura di Paolo Statuti,                                     Roma: Empiria 2010], „Ekspresje” R. 2011, t. II, Londyn 2012
Krystyna Kulej
: Sprawy niezałatwione. Sprawozdanie niekonwencjonalne, „Ekspresje” R. 2011, t. II, Londyn 2012
Marek Baterowicz, Zielona wyspa [rec.: Joanna Mądroszkiewicz, Zielona Wyspa, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce,                                          2012], „Tygodnik Polski” (Melbourne) 2012, nr 35
Bonifacy Miązek
: Joanna Mądroszkiewicz, w: Poezja polska w Wiedniu Anno Domini 2012, s. 27-30


Wojciech Kudyba
: Czas pism emigracyjnych.  EKSPRESJE, „Wiadomości Literackie” 2013,  nr 2
[Andrzej Bernat]:  KRONIKA [Nagroda SPPzG i Wieczór Laureata 14 października 2012], „Nowe Książki” 2013, nr 1
Marek Baterowicz: Jestem z Wami duchem i wierszami, „Ekspresje” R. 2012, t. III, Londyn 2013
Wojciech Ligęza: Światło afirmacji – cienie żalu [laudacja na cześć Marka Baterowicza], „Ekspresje” R. 2012, t. III,
Londyn 2013

[Alina Siomkajło]
: KOMENTARZ REDAKTORA do wyjaśnienia Katarzyny Bzowskiej, „Ekspresje”  R. 2012, t. III,
Londyn  2013
Piotr Gulbicki:  Andrzej Busza, laureat z Kanady, „Tydzień Polski” 13 października  2013
Ks. Bonifacy Miązek: W poszukiwaniu Zielonych Wysp [rec.: Joanna Mądroszkiewicz, Zielona Wyspa. Wybór wierszy                                                            emigracyjnych 1981-2011, Kraków 2012], „Pamiętnik Literacki”, t. XLV/XLVI, Londyn 2013
JW [Jolanta Wysocka]
: Andrzej Busza nagrodzony, „Przegłąd Polski” Miesieczny Dodatek Kulturalny „Nowego Dziennika”                                                          (Nowy Jork), listopad 2013

  • Komentarze (0)

RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.